PENAFIAN

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad adalah tepat dan terkini. Walaubagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kukurangan berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.

Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Pihak Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.

HAKCIPTA

Hakcipta © Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad 2012

Semua aspek berkenaan laman web Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad, sila hubungi admin@kospetamall.com .

DASAR PRIVASI

Semua maklumat-maklumat ahli yang berdaftar disini adalah dirahsiakan dan tidak akan dijual, digunakan dan dipaparkan kepada mana-mana pihak tertentu tanpa terlebih dahulu mendapat keizinan daripada pemilik asal.

Sila semak email dari pihak kami samada didalam folder inbox atau folder spam selepas anda melakukan sebarang urusniaga. Ikuti arahan selanjutnya seperti yang tertera didalam email yang anda terima.

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web Koperasi KOSPETA Malaysia Berhad sahaja. Perlu diingat bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi setiap laman yang dilayari.

Cookies yang dijana oleh pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul Maklumat bagi mengenal pasti layaran anda yang akan datang. Cookies ini tidak disimpan secara kekal dan tidak disimpan di dalam cakera keras komputer anda. Cookies boleh dihapuskan menggunakan setting dalam pelayar web.

DASAR KESELAMATAN

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan sisimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai